HOME AANBOD ALGEMENE INFO CONTACT KALENDER
HOME ALGEMENE VOORWAARDENIndien je later annuleert of als je niet verwittigt, blijf je ons het volledige bedrag verschuldigd.

Uitzondering hierop: indien je een doktersattest kan voorleggen of bij ernstige uitzonderlijke omstandigheden van heirkracht, min 10 euro administratiekosten.


Annuleren dient schriftelijk (per e-mail of brief) te gebeuren. Je kan je ook laten vervangen. De persoon dient zich echter wel in te schrijven via het online inschrijvingsformulier en te vermelden wie hij vervangt. Op deze manier zijn er geen administratiekosten.
22/05/2018

Meer informatie over betalingen.

DISCLAIMER
GIFTEN & GOED DOEL

Equicoaching is een ervaringsgerichte coachingsmethodiek die doelgericht een positieve verandering teweeg brengt met impact op korte en lange termijn.

Het is een combinatie van coachingstechnieken en oefeningen naast het paard.


Wij begeleiden kinderen, jongeren en volwassenen te Grimbergen.


www.coachmij.be